Stichting Typisch maakt meer mogelijk!

We denken niet aan wat niet kan, maar doen wat wel kan!

Organisatie

De stichting draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van Stichting Typisch worden gecoördineerd door de 7 leden van het bestuur. Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers met en zonder zorg achtergrond die mee gaan tijdens onze activiteiten.

Het Bestuur

Elsemarijn Klop (voorzitter)

Theo Dokman (penningmeester)

Alle bovenstaande functies zijn onbezoldigd.

Onze Vrienden

Stichting Wigwam
Stichting REVI

We zijn onze vrienden dankbaar voor al hun hulp en goede samenwerking. Wil jij ons ook helpen dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je je inzetten als vrijwilliger en zijn er verschillende sponsor mogelijkheden. Uiteraard kan je hierover ook direct contact met ons opnemen.