Stichting Typisch heeft de ANBI status!

Zo komt iedere euro van uw bijdrage volledig ten goede aan de stichting

ANBI

Stichting Typisch staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan Stichting Typisch. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam

Stichting Typisch

  • KvK: 60659718
  • RSIN/fiscaal nummer: 854003587
  • Bank: NL55 RABO 0183 6752 58

Contactgegevens

Stichting Typisch
Wiardi Beckmanhof 63
4908 CR Oosterhout

T: 06-18798284 / 06-53423401
E: info@stichtingtypisch.nl

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het organiseren en begeleiden van activiteiten voor jongeren/jong volwassenen met een beperking, zowel geestelijk als lichamelijk, welke activiteiten voor veel niet-beperkte mensen vanzelfsprekend zouden zijn. De activiteiten zijn onder te verdelen in activiteiten van een dag(deel), weekend of week en bieden de kans grenzen te verleggen.

Beleidsplan

Zodra een actueel beleidsplan beschikbaar is, wordt deze hier gepubliceerd.

Bestuurders

Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de organisatie en uitvoering van de activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting. De samenstelling van het bestuur per januari 2020:

  • Elsemarijn Klop (voorzitter)
  • Theo Dokman (penningmeester)
  • Monique van der Lest (secretaris)
  • Hanneke Dokman (algemeen)
  • Maurice van Doorn (algemeen)
  • Merel Beijer (algemeen)
  • Tyrza Niemeijer (algemeen)

Beloningsbeleid

Het bestuur geniet geen beloning voor haar werkzaamheden. Zij heeft wel recht op vergoeding van de door haar in uitoefening van functie gemaakte kosten.

Jaarverslag

Zodra actuele jaarverslagen beschikbaar zijn, worden deze hieronder gepubliceerd.

Publicatiecijfers 2018 Stichting Typisch
Publicatiecijfers 2019 Stichting Typisch
Publicatiecijfers 2020 Stichting Typisch
Publicatiecijfers 2021 Stichting Typisch

Het was tot in de Puntjes verzorgd!

een typische reactie, van een typische deelnemer!

Onze Vrienden

Stichting Wigwam
Stichting REVI

We zijn onze vrienden dankbaar voor al hun hulp en goede samenwerking. Wil jij ons ook helpen dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je je inzetten als vrijwilliger en zijn er verschillende sponsor mogelijkheden. Uiteraard kan je hierover ook direct contact met ons opnemen.