Stichting Typisch maakt meer mogelijk!

Kan niet, kennen we niet!

Vertrouwenspersoon

Stichting Typisch kent twee vertrouwenspersonen waar je als vrijwilliger of deelnemer terecht kunt. Het kan gaan om verbale agressie, psychisch of fysiek geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten of andere ongewenste omgangsvormen. Alles wat je deelt met een vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk!

Je kan per e-mail contact met ze leggen of een verzoek doen voor een gesprek. De vertrouwenspersonen zullen je vertrouwelijk bijstaan en waar nodig externe hulp inschakelen.

De vertrouwenspersoon melden ieder half jaar anoniem in een verslag alle meldingen die zijn gedaan.

Onze vertrouwenspersoon

  • Luistert, steunt en adviseert, onderneemt niets buiten jou om. Ondersteunt waar nodig bij gesprekken met derden.
  • Verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening of andere instanties.
  • Kiest geen partij en is geen bemiddelaar of juridisch belangenbehartiger.
  • Bespreekt met jou wat je kunt of wilt doen, en wat je daarvoor nodig hebt.

Het Bestuur

Alle bovenstaande functies zijn onbezoldigd.

Onze Vrienden

Stichting Wigwam
Stichting REVI

We zijn onze vrienden dankbaar voor al hun hulp en goede samenwerking. Wil jij ons ook helpen dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je je inzetten als vrijwilliger en zijn er verschillende sponsor mogelijkheden. Uiteraard kan je hierover ook direct contact met ons opnemen.