Stichting Typisch denkt aan je privacy

Digitaal is immers het nieuwe normaal!

Privacyverklaring

Stichting Typisch, gevestigd in Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.stichtingtypisch.nl

Wiardi Beckmanhof 63
4908CR Oosterhout

Theo Dokman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Typisch Hij is te bereiken via privacy@stichtingtypisch.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Typisch verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je je aangemeld hebt als vrijwilliger of deelnemer en daarbij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het inschrijfformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Typisch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers:

– medische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Typisch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen om je te informeren over de aankomende activiteiten
– Een planning te kunnen maken op basis van gezamenlijke reisroutes
– Om de juiste zorg te kunnen verlenen

Stichting Typisch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Typisch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Typisch) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Typisch bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Zolang persoon bij ons staat ingeschreven als deelnemer dan wel vrijwilliger worden de gegevens van het inschrijfformulier door ons bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Typisch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Typisch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de websites naar behoren functioneren. Zo gebruiken onze website functionele cookies voor:

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld wanneer je een inschrijf formulier invuld;
 2. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
 3. het uitlezen van uw browserinstellingen om onze websites optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 4. het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 5. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

Analytische cookies

Met het plaatsen van analytische cookies kunnen we  bepalen welke onderdelen van de websites het meest interessant zijn voor onze bezoekers en kunnen wij  met behulp van software van derden, zoals Google Analytics, continu meten hoeveel bezoekers er op onze websites komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de websites gebruiksvriendelijk  te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken analytische cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze websites bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de websites.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

  • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Typisch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@stichtingtypisch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Typisch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Typisch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via privacy@stichtingtypisch.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018

Stichting Typisch behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Het was tot in de Puntjes verzorgd!

een typische reactie, van een typische deelnemer!

Onze Vrienden

Stichting Wigwam
Stichting REVI

We zijn onze vrienden dankbaar voor al hun hulp en goede samenwerking. Wil jij ons ook helpen dan kan dat op verschillende manieren. Zo kan je je inzetten als vrijwilliger en zijn er verschillende sponsor mogelijkheden. Uiteraard kan je hierover ook direct contact met ons opnemen.